Att bygga är en process och därför behövs vi

Vi är ett konsultföretag med ett stort projektkunnande inom bygg och fastighetsbranschen. Inom företaget finns stor erfarenhet från entreprenad, projekt-och byggledning vilket är en trygghet för våra kunder.

Bolaget grundades 2017 och vi är idag fyra medarbetare med kontor i Västerås.
Våra kunder är svenska samt internationella fastighetsägare och återfinns inom såväl privata och kommunala verksamheter, vi erbjuder projektledningstjänster i byggprocessens samtliga faser. Våra tjänster innefattar bland annat projekt-, bygg- och projekteringsledning, rådgivning, kontrollansvar och kalkyl.

Vi är oberoende av projektörer och entreprenörer och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Vi är ProjCon:

Jens Klacksell 

Byggnadsingenjör med stor erfarenhet från både entreprenad och konsultverksamhet som projekt-och byggledare.

Stefan Coskun

Byggnadsingenjör med stor erfarenhet av entreprenad, exploatering och fastighetsutveckling. Projekt-och byggledning.

Hans Robertsson

Civilingenjör samhällsteknik med stor erfarenhet som projekt- och byggledare inom framförallt kommersiella fastigheter. Certifierad projektledare enligt IPMA.

Christer Bäckström

Projektledare med stor erfarenhet av projekt- och byggledning framförallt inom Mark och Anläggning.
Certifierad projektledare enligt IPMA

Afram Marrouki

Byggnadsingenjör med gedigen kunskap inom arkitektur, projektering och design.  

Certifiering

Företaget innehar följande certifieringar

RI.SE Certifiering

SBR Byggingenjörerna

IPMA – International Project Management Association

Skyddsrumssakkunnig MSB