OM OSS

Att bygga är en process och därför behövs vi

Vi är ett konsultföretag med ett stort projektkunnande inom bygg och fastighetsbranschen. Inom företaget finns stor erfarenhet från entreprenad, projekt-och byggledning vilket är en trygghet för våra kunder.

Bolaget grundades 2017 och vi är idag åtta medarbetare med kontor i Västerås.
Våra kunder är svenska samt internationella fastighetsägare och återfinns inom såväl privata och kommunala verksamheter, vi erbjuder projektledningstjänster i byggprocessens samtliga faser. Våra tjänster innefattar bland annat projekt-, bygg- och projekteringsledning, rådgivning, kontrollansvar och kalkyl.

Vi är oberoende av projektörer och entreprenörer och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Kontakta oss

Certifiering

Företaget innehar följande certifieringar

RI.SE Certifiering

SBR Byggingenjörerna

IPMA – International Project Management Association

Skyddsrumssakkunnig