Att bygga är en process och därför behövs vi

Vi är ett konsultföretag med ett stort projektkunnande inom bygg och fastighetsbranschen. Inom företaget finns stor erfarenhet från entreprenad, projekt-och byggledning vilket är en trygghet för våra kunder.

Bolaget grundades 2017 och vi är idag sju medarbetare med kontor i Västerås.
Våra kunder är svenska samt internationella fastighetsägare och återfinns inom såväl privata och kommunala verksamheter, vi erbjuder projektledningstjänster i byggprocessens samtliga faser. Våra tjänster innefattar bland annat projekt-, bygg- och projekteringsledning, rådgivning, kontrollansvar och kalkyl.

Vi är oberoende av projektörer och entreprenörer och deltar gärna i projekt från ett tidigt skede för att säkerställa ett effektivt genomförande.

Vi är ProjCon:

Jens Klacksell 

Byggnadsingenjör med stor erfarenhet från både entreprenad och konsultverksamhet som projekt-och byggledare.

Stefan Coskun

Byggnadsingenjör med stor erfarenhet av entreprenad, exploatering och fastighetsutveckling. Projekt-och byggledning.

Hans Robertsson

Civilingenjör samhällsteknik med stor erfarenhet som projekt- och byggledare inom framförallt kommersiella fastigheter. Certifierad projektledare enligt IPMA.

Christer Bäckström

Projektledare med stor erfarenhet av projekt- och byggledning framförallt inom Mark och Anläggning.
Certifierad projektledare enligt IPMA

Afram Marrouki

Byggnadsingenjör med gedigen kunskap inom arkitektur, projektering och design.

Ronny Strand

Projektledare med stor erfarenhet av projekt- och byggledning framförallt inom Mark och Anläggning.
Certifierad projektledare enligt IPMA

Camilla Skog

Projektledare med stor erfarenhet av projekt- och byggledning inom framförallt kommersiella fastigheter. Certifierad projektledare enligt IPMA.

Certifiering

Företaget innehar följande certifieringar

RI.SE Certifiering

SBR Byggingenjörerna

IPMA – International Project Management Association

Skyddsrumssakkunnig MSB