Projektledare

– I rollen agerar vi som kundens representant mellan myndigheter, projektörer, entreprenörer och intressenter.

 

 

Byggprojektering

– I rollen hjälper vi kunden med framtagning av A-handlingar. Allt ifrån bygglovshandlingar till färdiga bygghandlingar

 

 

 

Rollen som Projektledare är krävande och därför ställs höga krav på god samarbetsförmåga, att kommunicera, vara tydlig och strukturerad.

Vi styr, leder och koordinerar alla aktiviteter och funktioner inom ett projekt. Genom löpande avstämning och uppföljning med styrgruppen uppfyller vi projektmålet.

Projektledaren är den sammanhållande länken i projektets olika faser. Initiering-, Förstudie-, Planering-, Genomförande- och Avslutsfasen.
Till Projektledarens hjälp tillskapas en projektgrupp anpassad efter de olika faserna.

 

Projcon levererar även byggprojekteringstjänster inom de flesta av byggbranschens olika områden.
Allt ifrån nybyggnation, ombyggnation eller tillbyggnation. Vi utför projektering från bygglov till färdigprojektering av nyproduktion och om- och tillbyggnader. Vi levererar även illustration och 3D visualiseringar

Projekteringen utförs i Revit Architecture 3D men även i AutoCad

Vi på ProjCon har ett bra samarbete med flera olika aktörer, 
är prestigelösa och vågar ta ansvar!

 

– Som Byggledare

hjälper vi beställaren att se till att arbetet löper smidigt och att aktörerna på arbetsplatsen fungerar väl tillsammans

– Som Kontrollansvarig

ser vi till att myndighetskraven säkerställs i projekten

Projekteringsledning – Konsten att omvandla verksamhetskrav till genomförbara handlingar

Rollen som projekteringsledare är komplex och kräver utöver hög projektledningskompetens även god kunskap och förståelse för bygg- och installationsprocessens olika faser och skeden samt leverablerna i dessa. Detta för att kunna medverka i planeringen i ett projekts tidiga koncept och förstudiefas och sedan leda och samordna ett byggprojekts projektörer fram till överlämning till beställaren.