Projekteringsledning – Konsten att omvandla verksamhetskrav till genomförbara handlingar

Rollen som projekteringsledare är komplex och kräver utöver hög projektledningskompetens även god kunskap och förståelse för bygg- och installationsprocessens olika faser och skeden samt leverablerna i dessa. Detta för att kunna medverka i planeringen i ett projekts tidiga koncept och förstudiefas och sedan leda och samordna ett byggprojekts projektörer fram till överlämning till beställaren.

– Som Byggledare

hjälper vi beställaren att se till att arbetet löper smidigt och att aktörerna på arbetsplatsen fungerar väl tillsammans

– Som Kontrollansvarig

ser vi till att myndighetskraven säkerställs i projekten

– Som Projektledare

tar vi ansvar för att projektet hanteras på ett planerat och strukturerat sätt.