Projektet

Om- och tillbyggnad av Hällby Församlingshem, anpassning av den befintliga delen till barnverksamhet, i tillbyggnaden byggs nya kontor och personaldelar.

  • Beställare: Hällby Församling med Tumbo och Råby Rekarne
  • Uppdrag: Projekt-, bygg- och projekteringsledning /Kontrollansvar
  • Projekttid: 2017-2018