Projektet

Nybyggnation av verksamhetslokaler, 20-200m² i BRF-form.

Sverigelanseringen av det finska konceptet Talli projektleds av ProjCon.

  • Beställare: Den Sweden AB
  • Uppdrag: Projektledning/Kontrollansvar
  • Projekttid:  2017 – 2022