Projektet

Vi på ProjCon är mycket stolta över att få bidra till stadsutvecklingen genom att byggleda projektet Gotö Etapp 2 åt Västerås Stad.

I första skedet byggs del av Gotövägen och lokalgator för Västerås Stads tomter, all teknisk försörjning förläggs och sätts av vid tomtgräns.

  • Uppdrag: Byggledning
  • Projekttid:  2020