Projektet

Nybyggnation av Eskilstuna Kommuns första LSS Boende

  • Beställare: Eskilstuna Kommunfastighet AB
  • Uppdrag: Byggledning
  • Projekttid:  2017-2018