Projektet

Mellan Karolinska och Vasastan i centrala Stockholm ska den nya stadsdelen Hagastaden växa fram.

ProjCon har av företaget Einar Mattsson förtroendet att agera projekteringsledare för projekten Analysen samt Nova Park där man planerar att bygga totalt ca 260 lägenheter, både bostads- och hyresrätter.

  • Beställare: Einar Mattsson 
  • Uppdrag: Projekteringsledning
  • Projekttid:  2017– >