Kv Nougaten

ProjCon bistår Eskilstuna Kommunfastigheter i projektet Kv Nougaten där ca 200 trygghetslägenheter ska byggas.
I projektet agerar ProjCon Projektledarstöd, byggledare samt KA.
Projektet utförs som Partnering där ett nära samarbete mellan Beställare och entreprenör är en framgångsfaktor för projektet.

Läs mer

Kungsleden Finnslätten

2021- 2022 har Projcon bistått ”Castellum” med projektledning i bnr 357 på Finnslätten – ett av Västerås mest spännande industriområden under expansiv utveckling och förädling . Lokalanpassning för en restaurang samt kontor/lab, fasadbyte, utbyte av utvändiga ledningar, konstruktiva- och installationsåtgärder som förberedelse för kommande hyresgäster.

Läs mer

Långängarna Västerås

Nybyggnation av verksamhetslokaler

Läs mer

Padelhallen Västerås

Byggnation av Västerås första padelcenter

Läs mer

Nova Park

Projekteringsledning för projekten Analysen samt Nova Park

Läs mer

Södergården kungsör

Utbyggnation av äldreboende Södergården

Läs mer

LSS boende Eskilstuna

Nybyggnation av LSS Boende

Läs mer

Hällby församling

Om- och tillbyggnad av Hällby Församlingshem

Läs mer

Långängarna Västerås

Nybyggnation av verksamhetslokaler

Läs mer

Padelhallen Västerås

Byggnation av Västerås första padelcenter

Läs mer

Nova Park

Projekteringsledning för projekten Analysen samt Nova Park

Läs mer

Södergården kungsör

Utbyggnation av äldreboende Södergården

Läs mer

LSS boende Eskilstuna

Nybyggnation av LSS Boende

Läs mer

Hällby församling

Om- och tillbyggnad av Hällby Församlingshem

Läs mer